Image
Top
Navigation

Educatie

Niet alleen middels, maar ook IN cultuur

Studio Dubbelagent legt zich toe op educatie niet alleen middels, maar ook in cultuur. Het belang dat de stichting plaatst op het aantrekken van een publiek van jongeren, jonge volwassenen en onervaren, irreguliere theaterbezoekers betekent dat zij een verantwoordelijkheid heeft niet alleen aan publieksontwikkeling te doen, maar ook haar publiek te doen ontwikkelen. Dat gebeurt niet enkel door het creëren van theaterproducties, maar ook door het proces van het creëren open en zichtbaar te maken, de thema’s die de voorstellingen behandelen, en hun belang, uit te diepen in begeleidende activiteiten, en de denk- en maakprocessen over hoe dergelijke thema’s zichtbaar worden gemaakt en de esthetiek van een productie beïnvloeden te tonen en te delen buiten de voorstellingen om.

Studio Dubbelagent gelooft hartstochtelijk in het belang van theater als medium om de rollen die worden aangenomen en toebedeeld in de maatschappij te bevragen, en wil deze motivatie om theater te maken uitdragen in haar werk. Maar haar makers begrijpen ook dat om dat te bereiken, een tweetal educatieve activiteiten ontwikkeld dient te worden: één die de waarde van het medium toont aan jongeren en jonge volwassenen en hen die anders niet zouden overwegen een theater te bezoeken, waardoor nieuw publiek wordt aangeboord – en één waarbij educatieve activiteiten de onderwerpen van de producties van Studio Dubbelagent uitdiepen, het belang van het publiekelijk ondervragen en onderzoeken van deze onderwerpen wordt benadrukt en waarin de maakprocessen waarin tot de besluiten is gekomen hoe die onderwerpen in de voorstellingen vorm worden gegeven.

Studio Dubbelagent realiseert haar educatieve doelstellingen middels programma’s van workshops toegankelijk voor middelbare scholen die haar voorstellingen bezoeken, en door debatten en publieksgesprekken opgezet in samenwerking met de bespeelde theaters. In 2008-2013 werd één-vijfde deel van het publiek van voorstellingen van Studio Dubbelagent gevormd door leerlingen van plaatselijke scholen bij de bespeelde theaters, of door specifieke groeperingen in de samenleving die met de onderwerpen uit haar voorstellingen in aanraking zijn gekomen, al dan niet vertegenwoordigd of bijgestaan door belangengroepen, zoals oorlogsveteranen (voor Motortown) of leden van de Palestijnse gemeenschappen in Edinburgh, Londen, Chicago en Den Haag (voor Yasser).

 

twitter facebook youtubevimeo