Image
Top
Navigation

Wie wij zijn

Samenwerkingspartners en medewerkers

Studio Dubbelagent is een creatieve maatschap, een kern van gelijkgestemde theatermakers uit verschillende disciplines, met verschillende culturele achtergronden en uit verschillende landen afkomstig. Studio Dubbelagent heeft geen vaste spelersgroep, maar zoekt en vindt per project acteurs die haar voorstellingen spelen.

Door hun samenwerking aan theaterproducties in Nederland en daarbuiten beogen de theatermakers die binnen Studio Dubbelagent zijn verenigd hun vakmanschap te bevorderen, hun professionalizering voort te zetten, en collaboratieve werkvormen te bestendigen in een omgeving die expertiseontwikkeling stimuleert, en waarbinnen resultaten worden bereikt die groter zijn dan enkel de som van afzonderlijke inspanningen.  Studio Dubbelagent heeft als doelstelling het vinden, en doen groeien en ontwikkelen van publiek voor hedendaags Europees toneelrepertoire zowel in Nederland als daarbuiten, en bouwt daarbij voort op eerdere successen om landsgrenzen over te kunnen steken en de zichtbaarheid en profilering van modern toneelschrijfwerk niet alleen nationaal maar ook internationaal te bevorderen. Het gezelschap wil enerzijds in Nederland innovatief theater, gegrond in de hedendaagse Europese regie- en vormgevingscultuur koppelen aan nauwkeurige aandacht en liefde voor tekst en voor nieuw toneelrepertoire – en dit vervolgens toegankelijk en relevant maken voor een breed publiek, een nieuw publiek, en publiek wat doorgaans de weg naar het theater (nog) niet weet te vinden. Anderzijds beoogt Studio Dubbelagent de positie van Nederland als knooppunt in Europa ook op toneelgebied te verstevigen, en heeft het gezelschap haar blik prominent naar buiten gericht: als exporteur van nieuw repertoire van het Europese vasteland naar Groot-Brittannië, en andersom als importeur van nieuw Brits repertoire in Nederland.

Studio Dubbelagent produceert slechts bij uitzondering volledig zelfstandig. Doorgaans zoekt het gezelschap aansluiting bij andere podiumkunsteninstellingen middels partnerschappen rondom gedeelde interesse en gedeelde esthetische idealen. Eerdere samenwerkingspartners waren onder meer Likeminds uit Amsterdam, Chopin Theater Chicago, Koninklijke Schouwburg Den Haag, Rozentheater Amsterdam, de Nederlandse Ambassades in Londen en Washington en het Orange Tree Theatre in Londen.

Studio Dubbelagent wordt geleid door Teunkie van der Sluijs. Vaste of regelmatige medewerkers zijn:

Laurence Short, video- en geluidsontwerper >> www.lanzpictures.com
Lichtontwerper Floriaan Ganzevoort >> www.theatermachine.nl
Frans Friis decor- en kostuumontwerper >> www.friisdesign.net
Ontwerpersduo Clement & Sanou >> www.clementsanou.com

 

twitter facebook youtubevimeo